anmeld skader 24/7


Ved fejl, uheld eller tyveri bedes du anmelde skaden online.
Du skal have produktets serie- / imei nr. klar når du starter anmeldelsen. Når anmeldelsen er udfyldt vil det fremgå af skærmen hvad der videre skal ske, eller at du bliver kontaktet inden du skal fortage dig yderligere. 

Vi sender ligeledes anmeldelsen og vores anvisninger til den mail adresse du oplyser.

Er produktet stjålet skal tyveriet også anmeldes til politiet.

Ved klik på "Anmeld skade" stilles du om til vores skademodul på en ny side. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

VI PASSER PÅ TING!