Vi sikrer dine kunder mod
  • Uheld, tyveri og tekniske fejl
  • Hvis kunden taber produktet
  • Hvis der spildes væske
  • Op til 5 års garanti (mobil max. 3 år)
  • Dækning i hele verden
  • Ingen eller lav selvrisiko
  • Skadebehandling inden for 24 timer
  • Single Point of Contact
  • Vi dækker alle produkter og mærker

De mest omfattende dækninger

Mobilen falder på gulvet eller tager en tur i asfalten, der spildes væske, den bliver tabt i toilettet... eller skærmen er ganske enkelt knust, da mobilen bliver taget op af tasken... hvad nu? 

Med en Mobilforsikring bliver dine kunder ekstra godt dækket ind. Vi dækker næsten alle tænkelige skade uanset om mobilen benyttes hjemme, på jobbet, en rejse – og uanset om kunden selv eller f.eks. et barn er skyld i skaden.


VI PASSER PÅ TING!